Tresetište.co.rs

Održan je sastanak upravnog odbora, takmičarske komisije i čuvarskog služba

26.02.2015 Održan je sastanak upravnog odbora, takmičarske komisije i čuvarskog služba

Izvod iz odluka:
Dana 15.03.2015. godine, sa početkom u 09.00 časova, obavezna radna akcija za članove. Sa sobom poneti, grablje, vile, lopate i ašov. Nakon uredjenja prostora oko jezera, zajednički ručak, pasulj sa dimljenim kolenicama i druženje


Slike sa jezera

jezero_tresetiste_20140706_1706397842.jpg jezero_tresetiste_20140706_1983450595.jpg jezero_tresetiste_20140706_1132160232.jpg