Tresetište.co.rs

“XV. ENERGO FISHING EURO CARP CUP” TRESETIŠTE 2017 - 19-23.07.2017.

Satnica takmičenja:

19.07.2017
- 08h Okupljanje ekipa
- 09h Izvlačenje pozicija
- 09 i 30h Izlazak na pistu
- 10h-11h Merenje primame i kontrola mamaca
- 11h Početak takmičenja

23.07.2017
- 15h Završetak takmičenja
- 16h Proglašenje pobednika,ručak i dodela priznanja

 

OSNOVNA PRAVILA

- Maksimum četiri člana po ekipi, sva 4 člana imaju pravo aktivnog učešća i pecanja
- Četiri štapa isključivo šaranska, dužine do 4 m. Ukoliko sudija zatekne više od 4 štapa u vodi, ekipa će biti odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
- Olovo na sistemu isključivo prohodno ili polu fiksno (može šok predvez klizni i bez kopče na gornjem segmentu)
- Jedna udica po sistemu(štapu)
- Meredov za prihvat ribe obavezno mora biti prostran sa sitnim okcima,min.obima 75 cm.

- Obavezno je imati kadicu za polaganje ribe dobrog kvaliteta.
- Minimum 10 sakova za čuvanje ulova do merenja
- Obavezno navlažiti kadu i sak pri odlaganju ribe
- Ribu odlagati pažljivo i što dublje od obale u vodu
- U slučaju fotografisanja sa ulovom fotografisanje obaviti u što kraćem roku.
- Sa ribom pažljivo postupati, uz mere predostrožnosti, obevezno koristiti sredstvo za dezinfekciju
- Poštovati susedna polja i sektore uz toleranciju i fer plej sa svim ekipama
- Vađenje i zamaranje ribe obavljati isključivo u svom sektoru, odlazak u susedna polja i platfome prilikom vađenja i zamaranja ribe nije dozvoljeno i tako izvađena riba se neće bodovati i mora se odmah pustiti u vodu.
- Sudije su obavezne da pre početka takmičenja pregledaju opremu,izmere I prekontrolišu mamce, ukoliko u boxu takmičara bude više od propisane količine primame I mamaca ili nedozvoljenih mamaca moraju ih oduzeti i nakon završetka takmičenja vratiti ekipi.
- Sudija ima pravo pregleda opreme i mamaca tokom svog trajanja takmičenja.

- Ako sudija želi da kontroliše sistem i mamac koji je ubačen, takmičar mora da izvadi štap sa sistemom iz vode i pokaže sudijama!
-Nakon zauzimanja pozicija i istovara stvari, opreme i mamaca pristupa se merenju primame i mamaca koji će se koristiti prilikom takmičenja.Nakon merenja ni jedna ekipa nesme da unosi nikakav vid primame i mamaca bilo koje vrste na ribolovnu poziciju sa koje se takmiče.(ni pop-up, ni sundjer) Kršenje ovog pravila biće sankcionisan sa diskvalifikacijom.
- Svako naknadno unošenje hrane za ljudsku upotrebu, za vreme trajanja samog takmičenja, mora biti prijavljeno sudijama pre unošenja u box. Ne poštovanje ovog pravila biće sankcionisano žutim kartonom.
- Dozvoljeno je da se prvog takmičarskog dana, u prva tri sata, koristi štap za markerisanje.Marker se posle tri sata mora skloniti sa vode.
- Dužina predveza max 30cm. Zig-Rig je zabranjen! Ekipa koja koristi Zig-Rig biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.
- Ukoliko ekipa ima ribu na štapu i zamara je a zvučni signal označava kraj takmičenja u tom slučaju ta se riba računa i ulazi u listu ulova, ali obavezno treba javiti sudiji da imate ribu na štapu!
- Primerno ponašanje i korektan pristup kod svih ekipa je preporučljiv ukoliko se norme ponašanja prekorače kao i preterano korišćenje alkohola povlači za sobom čak i isključenje iz daljeg takmičenja.
- Poseta drugim boxovima je dozvoljena samo
iznad linije boxa (na putu). Kažnjava se takmičar, odnosno njegova ekipa, koji samoinicijativno uđe u box koji nije njegov, prvi put opomenom a svaki sledeći put žutim kartonom.
- Svako vozilo se mora parkirati na parkingu jezera i do kraja takmičenja niko ne sme ući sa vozilom na pistu, osim ako sudija ne odluči drugačije
- Pre ulazka u parking vozila i vraćanja iz istog na pistu, obavezno javiti sudij .Kršenje ovog pravila biće sankcionisan sa diskvalifikacijom. (parking za vozila biće vidno naznačen)
- Za sve vreme takmičenja, box mora biti pod nadzorom takmičara.Ako takmičari moraju ostaviti box bez nadzora, moraju sve sistemi izvaditi iz vode, dok ne vraćaju u box! Kršenje ovog pravila kazniće se žutim kartonom.
- Novinare i VIP goste možete pustiti u svoj box, uz prijavu sudiji!.
- Nakon takmičenja ekipe moraju ostaviti box u čistom stanju.

MAMAC
- Dimenzija bojla minimalno 10 mm, 22 mm max isključivo mora biti postavljen na tkz. ,,dlaku”
- Bojla za hranjenje je ograničeno na 45kg. (bez tolerancije), sto u posebnim kutijama (kesama) držite i koristite ih za udice, ono sto je preko ovoga, morate izmeriti sa bojlama za hranjenje!!! Pop-up bojle ne merimo.
- Korišćenje bilo kojeg mamca sem boile se neće tolerisati i ekipa koja prekrši ovo pravilo biće diskvalifikovana istog momenta ukoliko se uoče nepravilnosti oko korišćenja mamaca sem dozvoljenog (boili-a)
- P.V.A dozvoljen tokom svog trajanja takmičenja. (mrežica,kesa,traka,konac).
- Dipovi su dozvoljeni(tečni, plazma, prah)
- Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa kobrom i praćkom, hranjenje samo sa boilama.
- Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa platforme!
- U noćnim časovima dozvoljeno je korišćenje samo kobre. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Za noćni prekid hranjenja praćkom biće dat signal od strane sudije(zviždukom pištaljke) isto tako i za početak u jutarnjim časovima za prestanak zabrane.
- POP UP boili i sunđer za podizanje mamca je dozvoljen za korišćenje
- Ostali podizači boili-a zabranjeni. Kršenje ovog pravila kazniće žutim kartonom.
- Pasta oko boile i pasta oko olova je naj strožije zabranjena, Ekipa koja koristi pastu biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.

 

ULOVI
- Ulovi koji su sakovima tokom redovnog merenja se moraju izmeriti, nije dozvoljeno ostavljati ribe za sledeće merenje. Ukoliko se primeti manipulacija sa ulovom kazna je žuti karton, za ekipu koja prikriva ulove.
- Prekontrolisati obavezno ulove prilikom stavljanja u sakove kako se nebi glava ribe nalazila u uglovima sakova.Koristiti veće i prostrane sakove. Jedan sak jedna riba!
- Odnos prema ribi mora biti primeren, veoma pažljiv i odmeren.
- Odnos prema sudijama sa respektom, ukoliko ima nekih nejasnoća pitati isključivo glavnog sudiju.
- U slučaju ulova amura odmah obavestiti sudiju I izmeriti ulov.

 

MERENJE RIBE
- Obavezno je prisustvo barem jedna od susedne ekipe i njihovim potpisima verifikovati merenja kod svake pozicije.
- Ako jedna od ekipa, na poziv od sudije, odbije da učestvuje na merenju, dobiće žuti karton!
- Merenja će se obavljati u gušćem intervalu tokom takmičenja i kako to prilike budu nalagale, liste će izlaziti po potrebi, naj manje dva puta na dan ukoliko bude potrebe i češće ukoliko bude više ulova tokom takmičenja.


NAGRADE
- Takmičenje će biti sektorsko. Sektori su: I. Sektor (1,2,3,16,17,18), II. Sektor (4,8,9,10,11,15)  i III. Sektor (5,6,7,12,13,14). Pobednici u sektorima, po ekipi dobijaju pehar.
- Ekipa koja ulovi najveću ribu, dobiće pehar i robnu nagradu
- Pošto je takmičenje sektorsko generalni plasman ekipa nećemo proglašavati.
- Ukoliko se desi da je identični ulov kod dve ekipe, prednost ima ekipa koja je ulovila najtežu ribu
- Ukoliko se ne donese odluka na gore navedeni razlog, prednost ima ekipa koja ima veći prosek ulova(ukupan ulov u kg/komada riba)

 

ŽUTI karton – na kraju takmičenja se oduzima 20% od ukupne težine ulova

Drugi ŽUTI karton – diskvalifikacija iz takmičenja.

CRVENI karton-automatska diskfalifikacija

 

U svim spornim situacijama odlučuju sudije.

SVE ŠTO NIJE NAPISANO U PRAVILNIKU ZABRANJENO JE!!!

U slučaju više sile, sudija može prekinuti takmičenje! Ako u trenutku prekidanja prošlo 50% od takmičenja, trenutni rezultat će biti iznešen kao konačni rezultat. Ako u trenutku prekidanja još nije prošlo 50%, takmičenje se nastavja posle prestanka više sile. Pridržavajte se pravilnika i poštujte fer pley prema svim ekipama učesnicama.Zadržavamo pravo da promenimo pravila, do početka takmičenja.

Molimo sve ekipe da dobro pročitaju pravilnik!!!

Kontakt telefoni: 060/503 64 11 Ivan Radakov Kiso ili 060/602 74 15 Ervin Kočiš

 


Slike sa jezera

jezero_tresetiste_20140706_1872377748.jpg jezero_tresetiste_20140706_2085336243.jpg jezero_tresetiste_20140706_1821137292.jpg