Tresetište.co.rs

Ekologija i zastita prirode samog jezera i okoline

Kada se počelo sa sanacijom samog jezera sa upravom kluba se usaglasio stav da se jezero MORA pridržavati ekoloških normi ponašanja i ako je moguće iz našeg ugla gledanja i usavršavati.
Nakon izvučene velike količine mulja na obalu jezera koji je u velikoj meri ugrožavao opstanak svih stanovnika jezera,zbog svog raspadanja I stvaranja štetnih gasova, počelo je sa širenjem ostataka oko priobalja I odmah nakon toga se pristupilo sa ozelenjavanjem I sadnjom ISKLJUČIVO onim vrstama drveća koji su prepoznatljivi za ovo podnevlje nikako nije dolazilo u obzir da se posadi bilo kakva biljka koja nije tipična za ovaj Vojvođanski krajolik.Od drveća je zastupljena u90% vrba koja je naj autentičnija kao drvo koje raste uz jezera ,bare i močvare.

Takođe i priobalje kao i sama obala je dobila svoje stanovnike u narodu takozvani ČUVAR MOSTA ,LOKVANJ, ŽUTI BARSKI LJILJAN itd. Sve ove biljke smo brižno presađivali sa drugih lokacija ne ugrožavajući sam izvorni deo odakle je uzet ,naravno oni su takođe pod posebnim režimom koji se čuva i nesme se ugrožavati.

Ribe koje su nastanjene u jezeru može se reći da su zaštićene kao i ljudi, od vrsta koje su pod posebnim režimom čuvanja su: LINJAK, ZLATNI (BARSKI) KARAŠ, ČIKOV kojima inače preti istrebljenje na otvorenim vodama i trebali bi da se stave pod zaštitu jer su tipične ribe našeg podnevlja. Mi smo to već uradili da bi mogli i budućim generacijama to preneti tako da svaki slučajno ulovljeni primerak mora sa veliko pažnjom da se vrati u jezero.

O žabama, gušterima, zmijama i kornjačama koje su takođe naši stanovnici brinemo i njihova staništa ne ugrožavamo kako bi se dovelo do tipičnog i pravog prirodnog lanca u ovakvoj mikro lokaciji koja se dalje nastavlja u projekat koji je inače pod zaštitom i uz samu granicu sa Mađarskom se proteže kilometrima kojom je upravljač J.P Palić – Ludaš i u saradnji sa stručnim štabom koji nam pomaže oko boljeg upoznavanja oblasti Ekologije kao naučne grane u kojoj smo mi još pioniri a težnja nam je da se bolje upoznamo sa tom obasti koja je sastavni deo prirodnog lanca na jezeru.


Slike sa jezera

jezero_tresetiste_20140706_1537693924.jpg jezero_tresetiste_20140706_1132160232.jpg jezero_tresetiste_20140706_1815326950.jpg